Đang tải dữ liệu...


Giới thiệu

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

18-04-2014 - 12:56 PM

Đạo đức doanh nghiệp Đạo đức doanh nghiệp Tuân thủ quy định của Pháp luật Tôn trọng con người Tôn trọng chữ tín và niềm tin Hoạt động công minh Gắn liền với lợi ích chung của xã hội Bảo mật thông tin cá nhân Tiến bộ cùng sự phát triển của xã hội